25:e november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det är en av årets viktigaste dagar som behöver uppmärksamma att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är ett stort problem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor 🧡

Go Top