Vi har idag den 30/6,2020 haft föreningens möte via Skype idag idagdär flera medlemmar deltog. Mötet handlade främst om pandemin och dess konsekvenser samt om framtida aktiviteter som kommer att planeras in när situationen med covid-19 har förbättrats. Det var väldigt roligt att se medlemmarna även om vi inte kunde ha ett fysiskt möte. Jag hoppas att alla håller sig friska och följer .

Tükan Haco

Ordförande kurdiska kvonnoföreningen i Västerås

Go Top