Ännu ett Skype möte med föreningen medlemmar ägde rum igår 8/8-20. Det var väldigt roligt att se att många medlemmar kunde delta och trots att vi inte kan träffas fysiskt så genomförs våra möten på ett mycket smidigt och bra sätt och det vill jag tacka alla för! Mötet handlade framförallt om kommande aktiviteter samt om rådande situationen med pandemin som har påverkat föreningens förmåga att planera in aktiviteter som tidigare. Förhoppningen är att vi kan återgå till det normala inom snar framtid. Jag hoppas att alla håller sig friska under dessa svåra tider!

Go Top